Meetings&Events        HIP
HOME
accommodatie
concreet
waarom
prijzen
teambuilding
contact
Mariënstede
 

Filosofie

1. De core-business van Mariënstede
2. Over gestresseerde kanariepietjes
3. Over de return on investment van zitbanken
4. Over maatschappelijk verantwoord ondernemen als levensverzekering van bedrijven
 

1. De core-business van Mariënstede

Wij ondersteunen volwassen mensen met een beperking via wonen en/of werken om welzijn en geluk te beleven. En dit in samenwerking met veel verschillende partners zoals familie, vrienden en vrijwilligers. Maar zeker ook met lokale bedrijven, gemeentebesturen en andere organisaties.

Wij willen dat mensen met een beperking er ook echt bijhoren van 's morgens tot 's avonds.
In al onze samenwerkingsverbanden streven we dan ook naar duurzaamheid en dus wederkerigheid. We willen win-win-situaties creëren waar beide partijen beter van worden.

We kiezen niet voor de gemakkelijkste weg, maar zwemmen vaak samen tegen de stroom op, waardoor we geleidelijk aan sterker worden.

eenvoud

 
    
 

bedrijvenwerk kaas bedrijvenwerk


2. Over gestresseerde kanariepietjes

Veel mensen beseffen dat hun werk- en leeftempo onhoudbaar hoog is. Toch blijft 'work hard, play hard' nog steeds het credo van de samenleving. Door de immens grote sociale druk vergt het heel veel moed en kracht om hieraan te ontsnappen. Een wekelijkse yogasessie volstaat uiteraard niet. Op een gegeven moment betalen veel werknemers dit uiteindelijk cash met een burn-out of depressie. Ook bedrijven zelf krijgen het door een gebrek aan duurzaamheid vaak heel moeilijk.

De volwassenen met een beperking die in Mariënstede wonen en werken zijn 'de kanariepietjes van de steenkoolmijn die onze samenleving is'. Door hun vaak ernstige beperkingen ervaren zij nog veel vlugger de negatieve gevolgen van de gehaastheid, complexiteit en egocentrisme in de samenleving.

In tegenstelling tot de complexiteit van onze samenleving is de kwaliteitstoets van Mariënstede en de begeleiders verrassend eenvoudig.
Praat met een cliënt zoals je zelf aangesproken wil worden indien je zelf een beperking zou hebben.
Ondersteun een cliënt zoals je zou willen dat jouw kind of partner ondersteund zou worden indien hij/zij een beperking zou hebben.

Om dit te kunnen doen, moeten personeelsleden in de eerste plaats goed kunnen zorgen voor zichzelf en met beide voeten in de aarde staan. Pas dan kunnen ze duurzame resultaten boeken en tevreden zijn.

Eigenlijk is ons preventiemodel op basis van wederkerigheid, eenvoud en duurzaamheid dan ook bruikbaar in andere contexten, zoals het bedrijfsleven. Welkom in Mariënstede ...

terug naar boven


wwwerk zitbank wwwerk

3. Over de return on investment van zitbanken

Zoals eerder vermeld hebben onze medewerkers zeer diverse en vaak ernstige beperkingen.
Tewerkstelling van mensen met een beperking betekent voor ons zinvolle en boeiende dagbesteding zonder druk.
Mariënstede is dus geen fabriek-fabriek. Wij zijn een vereniging zonder financieel, maar met een sociaal winstoogmerk.

"Community building is geen theoretisch verhaal, maar het ondernemen van kleine acties om een warme buurt te maken voor iedereen. Het plaatsen van zitbanken bijvoorbeeld is de goedkoopste manier is om aan community building te doen. Of je zo'n bank nu in Dadizele, Brussel of Barcelona zet, het effect is altijd hetzelfde: er is ontmoeting. Zitbanken zijn de beste belegging in sociaal kapitaal, met een gegarandeerd sociaal dividend.
Community building kan maar slagen als iedereen er baat bij heeft en samenwerkt. Eigenlijk heeft elke burger baat bij een warme samenleving, we proberen een win-winsituatie te creëren.
"Vier op de tien van onze bewoners doen vrijwilligerswerk in het dorp: in de supermarkt, in de fabriek of in de school. Eigenlijk is dat niet meer dan normaal dat hun aantal fel stijgt. We geven iets terug aan de samenleving. Tot de jaren '60 was het doodgewoon dat mensen met een beperking bij hun ouders bleven wonen en wat licht werk deden."
- Lieven Detavernier, directeur Mariënstede vzw

terug naar boven

 

4. Over maatschappelijk verantwoord ondernemen als levensverzekering van bedrijven

"Waarden worden steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Soms blijft dit jammer genoeg beperkt to een oppervlakkig marketingverhaal. In Mariënstede is dit alvast geen façade en worden die waarden ook echt in de praktijk beleefd en toegepast door de stakeholders." - John Vandelanotte, Afgevaardigd Bestuurder Mariënstede vzw

Veel bedrijven zijn bezig zichzelf te verbeteren door voortdurend in dialoog met hun interne en externe stakeholders economische, milieu- en sociale overwegingen van hun bedrijf te integreren. Performante bedrijfsresultaten op middellange termijn vereisen duurzaamheid, dialoog en wederkerigheid.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dus veel meer dan liefdadigheid : het is een kwaliteits- en innovatiegarantie voor het bedrijf, het is de beste levensverzekering.

Net wanneer het bedrijfsleven meer aandacht krijgt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, krijgen wij aandacht voor vermaatschappelijking van de zorg.
Terwijl wij door een andere financiering noodgedwongen meer ondernemer worden, worden bedrijven ook socialer : het onderscheid tussen social-profit en profit wordt minder en minder belangrijk.

We willen uiteindelijk allemaal dat onze klanten ons vertrouwen en dat ons personeel graag komt werken en gemotiveerd is.
Duurzaamheid is de enige manier om financieel gezond te blijven en in positiviteit te blijven groeien en innoveren.

Wij kunnen leren van het bedrijfsleven en denken dat ook voor u bij ons een nieuwe wereld kan opengaan.

wwwerk wwwerk wwwerk

terug naar boven
- volgende