Kwaliteitsvolle dagbesteding aanbieden op maat van onze medewerkers is onze opdracht. Er zijn verschillende ateliers. U zal tussen de regels kunnen bemerken dat dagbesteding niet steeds over 'arbeid' gaat in de strikte zin van het woord.
Dagbesteding betekent bij ons immers geenszins een economisch gegeven, veeleer gaat het er om op een boeiende manier de tijd door te brengen.
Dit betrachten we door een grote verscheidenheid van ateliers aan te bieden, waar ieder persoon zich met zijn specifieke talenten kan ontplooien.
Uniek hierbij is dat alle ateliers verbonden zijn met elkaar,zodat het werk van een medewerker nooit een geïsoleerd gegeven is, maar een verbondenheid heeft met anderen. Dit komt de kwaliteit van de dagbesteding onmiskenbaar ten goede.

De Japanse inlegpuzzel (het boompje) is het symbool van de atelierwerking. In de takken van de boom heeft iedere vogel een nestje op maat.Zo heeft iedere medewerker zijn 'genesteld' plaatsje in één of ander atelier.
Zoals vogels bijtijds uitvliegen, is het ook goed dat de medewerkers 'hun' atelier verlaten om nieuwe ervaringen te beleven in een ander atelier.
Zoals een vogel in rust terugkeert naar zijn nest, is het ook goed dat zowel medewerkers als begeleiders geborgenheid en rust vinden in hun atelier.

Aan jullie om de atelierboom te ontdekken in al zijn schoonheid.

De verschillende ateliers in Mariënstede zijn:

bakkerij   de renne   WWwerk WWWwerk      
muziekatelier   drukkerij   winkelpoort      
keuken   zuivel   onthaal      
kurk   smak   begeleid werk      
voeding voeding   mediatheek   logopedie      
tuin   sport   kine