Nieuwsjes
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bruggensteun in 2014

Het project Bruggensteun smelt samen met de dienst Beschermd Wonen tot de Mobiele Dienst Bruggensteun. Meer info vindt u nu onder Wonen.

Bruggensteun in 2012

Bruggensteun is een vernieuwend project van Mariënstede,
waarin mensen met een beperking,
samen met hun netwerk van familieleden, vrienden en mensen uit de buurt,
nadenken rond de toekomstdromen van de centrale persoon en
zijn/haar wens om zelfstandig te wonen.

Ieder mens wordt graag omringd door mensen die ze liefhebben: familie, vrienden, kennissen, buren,… We geloven in de krachten en capaciteiten van deze mensen en willen deze bundelen en inzetten in een ‘steungroep’ rond de centrale persoon.
Deze groep komt regelmatig bijeen en discussieert over hoe ze samen kunnen bouwen aan een goed en kwaliteitsvol leven voor hem of haar. Er wordt samen bekeken hoe en welke aangepaste ondersteuning er geboden kan worden bij de realisering van deze dromen.
De ondersteuning vertrekt voornamelijk vanuit mantelzorgers, vrijwilligers en reguliere diensten zoals poetshulp of gezinszorg. Daarnaast kan, waar nodig, gezocht worden naar aanvullende gespecialiseerde ondersteuning.

Elke steungroep wordt begeleid en ondersteund door een professionele medewerker en een vrijwilliger van Bruggensteun.
Deze vrijwilligers volgden hiervoor een specifieke opleiding.

Bruggensteun wil met de steungroepen een proces op lange termijn opstarten waarbij mensen met een beperking zelf hun leven kunnen uitbouwen en richting geven, omringd en geruggensteund door wie ze liefhebben.

We richten ons met Bruggensteun op een zo gewoon mogelijk leven in de gemeenschap. Wanneer mensen er op termijn voor kiezen om zelfstandig te wonen, doen ze dit in een huis of appartement in het dorp.

Bruggensteun wil ook de lokale gemeenschap verrijken, uitdagen en engageren om mee zorg op te nemen voor mensen met een beperking en hen volwaardig deel te laten uitmaken van de samenleving.
Daarom slaan Bruggensteun en enkele ‘Daizelnaars’ de handen in elkaar om samen te werken aan warme buurten waarin dit realiteit kan worden.

 

2010-2011 : Vanuit Mariënstede groeit een experiment

We krijgen van het Vlaams Agentschap (VAPH) financiële middelen om een idee,
experiment op te starten.
We geloven erin om 4 volwassen personen met een beperking te laten wonen in het dorp
met een minimum aan professionele middelen.

Waarin zit het vernieuwende ?
Een personeelslid zoekt naar krachten in de gemeenschap, buurt die een persoon met handicap helpen (= ondersteunen). Die krachten kunnen het dichte netwerk zijn van ouders, broers en zussen maar ook vrienden, buren of vrijwilligers in het dorp. Daarnaast kan er beroep gedaan worden op externe diensten zoals familiehulp, maaltijdservice OCMW, … . De coördinator van dit project is de enige betaalde kracht die als taak heeft diensten, vrijwilligers en het sociaal netwerk hiervoor te mobiliseren.

Wie kan in het project stappen ?
Kandidaten zijn :  
-  bereid in een vernieuwend project te stappen
-  gemotiveerd om in een huis in de rij te gaan wonen
-  omringd door een gemotiveerd netwerk of bereid één uit te bouwen
-  uit de regio Midden- en Zuid West-Vlaanderen

Start project begin 2011
Wens je verdere info rond dit project,
dan kan je terecht bij Angelique Vanhee.

of telefonisch : 056-50 94 13