Hoe geld
anders rollen kan ...

of hoe u tegelijkertijd
uw eigen erfgenamen
én Mariënstede kan
bevoordelen

Duo-legaat: een interessante formule

Bij een duo-legaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel en een ander deel aan zijn erfgenamen. De techniek kan fiscaal interessant zijn als de erflater iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. In sommige gevallen verdwijnt daardoor tot 65% van de erfenis naar de fiscus.

Hoe werkt de techniek van het duo-legaat?

Erfenisrechten zijn progressief opgebouwd: hoe groter het nagelaten vermogen, hoe hoger het tarief. Daarnaast speelt ook de verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam een rol. Directe erfgenamen, zoals echtgenoten en kinderen, betalen minder erfenisrechten dan bijvoorbeeld broers en zussen. Verre familie of erfgenamen die geen familieband hebben met de overledene betalen het meest. Een vriend of een vriendin moet dus een flinke hap uit de erfenis afstaan aan de fiscus, tenzij de overledene door middel van een testament een deel van zijn vermogen overmaakt aan een organisatie als Mariënstede en die verplicht wordt om de successierechten van de vriend of de vriendin te betalen. Dat is de essentie van het duo-legaat.

Drie voorwaarden

Een duo-legaat moet aan 3 voorwaarden voldoen:

  • u stelt een testament op
  • u geeft een legaat ten voordele van één of meerdere personen
  • u geeft een tweede legaat ten voordele van een vzw, die verplicht is de successierechten op het eerste legaat te betalen

Het eerste legaat is dus vrij van successierechten.

Het voordeel van een duo-legaat ligt in het verschil van successierechten die een privé-persoon (tot 65%) tegenover Mariënstede als vzw (8,8%) betaalt. Met dit duo-legaat kan u in een aantal gevallen flink besparen op de successierechten.

Hoe hoog de successierechten oplopen, hangt af van het bedrag van de erfenis en van de aard van familieverwantschap.

Een voorbeeld maakt alles duidelijker

Mijnheer Peeters, 65 jaar en weduwnaar heeft verder geen familie. Bij testament laat hij 25.000 euro na aan zijn vriend mijnheer Jans.

Met een gewoon legaat:
Mijnheer Peeters laat 25.000 euro na aan mijnheer Jans en niets aan Mariënstede vzw. Bij de overdracht na zijn dood wordt de erfenis als volgt verdeeld:

Bevoordeelde partij
Dhr Jans
Mariënstede
Staat

Bruto legaat
Te betalen rechten

Netto voordeel

€ 25.000
€ 11.250

€ 13.750

0
0

0


€ 11.250

€ 11.250

Met een duo-legaat:
Mijnheer Peeters laat 15.000 euro na aan zijn vriend Mijnheer Jans en 10.000 euro aan Mariënstede vzw, die alle successierechten betaalt.

Bevoordeelde partij
Dhr Jans
Mariënstede
Staat

Bruto legaat
Te betalen rechten
€ 15.000 X 45%

€ 10.000 X 8,8%

Netto voordeel

€ 15.000

 

 

€ 15.000

€ 10.000

- € 6.750

- € 880

€ 2.370

 

€ 6.750

€ 880

€ 7.630

In dit voorbeeld van 25.000 euro krijgt Mijnheer Jans 1.250 euro meer (15.000 - 13.750) en krijgt ook de vzw Mariënstede 2.370 euro.

In elk geval, om geen van de partijen te benadelen, is de techniek van het duo-legaat maatwerk met soms ingewikkelde berekeningen. Raadpleeg dus steeds uw notaris!

Wenst u meer te weten over het duo-legaat, kan u steeds met ons contact opnemen of kan U een notaris raadplegen.

Wat doen we met uw geld?

Mariënstede krijgt subsidies van de Vlaamse Overheid. Daar komen we juist mee rond. Willen we een kwaliteitsvollere dienstverlening, dan zijn we afhankelijk van financiële derden. Duo-legaat en erfenis kaderen hierin ...
Financiële inbreng is welkom zowel ter verbetering van infrastructuur, hulpmiddelen, werkingsmaterialen, individuele aanpassingen, ...

Enkele voorbeelden illustreren waar Mariënstede verder in de toekomst nood aan heeft:

  • hef-en tiltoestellen voor verzorging van personen met een fysieke handicap
  • snoezel- en bewegingsruimte voor personen met verminderde mobiliteit
  • 'huis in 't park' : invulling als dienstencentrum voor oudere personen met een handicap
  • nieuwe computers + aangepaste software om communicatie mogelijk te maken voor personen die niet (of moeilijk) kunnen spreken
  • nieuwe daken en goten in het kasteel
  • in het kasteel een 60-tal vensters met dubbel glas vernieuwen