In het klein, maar gezellig logo-lokaal bieden we de medewerkers de kans om,
alleen of in kleine groepjes, te vertellen wat hen bezighoudt, om zich te uiten.
We passen communicatieprogramma’s aan, maken communicatieboeken,
zoeken hulpmiddelen om gemakkelijker te praten, SMOG, ...
Kortom, we proberen de communicatie te stimuleren bij elke medewerker.
Hier nemen we er de tijd voor tussen alle andere werkactiviteiten.

Terug