Iedere maand wordt een tekstje uitgehangen en verspreid via mail. Dit zijn spiritueeltjes, tekstjes waarover eens nagedacht kan, mag, ... worden.

SPIRITUEELTJE juni 2010

Wim is van ons heengegaan.
Wie het geluk heeft gehad om Wim te kennen, weet dat hij een heel groot en tevens zeldzaam talent bezat, nl.: dankbaarheid.

In bijlage de tekst van de homilie van Wims' uitvaartviering.

Rik


Omtrent dankbaarheid

Wie het geluk heeft gehad om Wim te kennen, weet dat hij een heel groot en tevens zeldzaam talent bezat, nl.: dankbaarheid.
Het is dit talent dat we steeds in Mariënstede indachtig zullen zijn als we over Wim spreken.

Geconfronteerd met een evoluerende handicap voelde Wim dat het met de jaren telkens wat moeilijker werd om zijn dagtaken uit te voeren.
Zo diende Wim noodgedwongen een aantal arbeidstaken af te bouwen of hulpmiddelen te gebruiken om zijn werk te kunnen verrichten.

Onlangs vroeg Wim of hij een begeleider even apart kon spreken. Het was een kort maar heel krachtig gesprek. Wim zei: ‘Ik wil je bedanken voor de aanpassing die je hebt gemaakt om met mijn rolwagen de post op te halen’. Einde gesprek.

Dergelijke eenvoudige maar oprechte woorden vanuit het hart zijn zeldzame parels van ongekende en onbeminde schoonheid.
Wim heeft vele malen bedankingswoorden uitgesproken. Thuis, tegen de buschauffeurs van Mariënstede, tegenover vrienden en begeleiders. Steeds even welgemeend en hartelijk.
Dankbaarheid was een talent en levenshouding van Wim.

WIM. Jouw naam siert jou.

De W van Wim staat voor ‘Wilskracht’. Je bleef een heel sterke wilskracht behouden om ondanks de steeds groter wordende beperkingen levenskracht op te brengen om verder te gaan. Een voorbeeld voor ons allen.
De I van Wim staat voor ‘Inzet’. Jouw Inzet voor vrienden en begeleiders, voor het welzijn van Mariënstede was iedere dag heel hoog. Bedankt hiervoor.
De M van Wim staat voor ‘Moed’. We hebben met zijn allen veel respect en bewondering voor de moedige koppigheid die je aan de dag legde om de vele problemen aan te pakken die je iedere dag ervaarde. 

Als wij het nu even heel stil maken in ons hart en goed luisteren, dan zullen we Wim horen spreken. Iedere dag opnieuw.
Luister wat Wim tot ons zegt: ‘bedankt ouders en familie, bedankt beste vrienden van Mariënstede, bedankt voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben’.
En in stilte zeggen wij tegen Wim: ‘Bedankt Wim, bedankt voor alles. Je hebt ons zoveel levenswijsheid gegeven. Nu kan je eindelijk rusten’.
Wees gerust Wim: voor ons allen is jouw leven niet ‘uit’. Je zult ons blijven inspireren.

Je vrienden van Mariënstede

 

Na de homilie sprak me een begeleidster aan en zei dat ze een nieuw werkwoord had bedacht, nl: ‘Wimmen’. Ze zou ‘Wimmen’ als het voor haar ook eens moeilijk gaat. Hiermee bedoelt ze dat ze zou denken aan Wims’ wilskracht en moed om steeds positief door te gaan.
Onmiskenbaar een inspirerend idee voor ons allen en een dierbaar en  dankbaar aandenken aan Wim.

 

Wil je de spirueeltjes van de voorbije maanden lezen, klik op de desbetreffende maanden en geniet ervan !

- spiritueeltje mei 2010 (gemeenschapsvorming op natuurlijke wijze)
- spiritueeltje april 2010 (dienstverlening in andere culturen)
- spiritueeltje februari 2010 (autisme)
- spiritueeltje januari 2010 (video verbondenheid)
- spiritueeltje december 2009 (teveel is minder dan genoeg)
- spiritueeltje november 2009 (competenties)
- spiritueeltje oktober 2009 (deugd en menslievendheid)
- spiritueeltje september 2009 (sterven en leven)
- spiritueeltje juni 2009(spiritualiteit)
- spiritueeltje mei 2009 (geluk)
- spiritueeltje april 2009(stilte)