SPIRITUEELTJE FEBRUARI 2011

Omtrent 'toeval dat geen toeval is,
over flow,
over Woe Wei,...'

Deel 2

Hoe beland je eigenlijk in een flow? Saskia De Bondt schrijft hierover:

'Om te beginnen moet je goed beseffen wat jou in een positieve flow brengt. Weten waar jij
jouw energie haalt. Waardoor kan jij ontspannen blijven? Hoe merk je lastige stress op in een
vroeg stadium?
Eigenlijk komt het erop neer om meer zelfkennis op te doen en je bewustzijn over je eigen
functioneren te vergroten.
Flow kan je niet forceren. Het lukt niet door er extreme inspanningen voor te leveren. Wel
door open te staan voor kansen die zich aandienen. Het heeft te maken met aandacht. Niet
gejaagd de dag afhaspelen of op een louter rationele manier doelen najagen. Wel stilstaan bij
wat zich voordoet, hier en nu aandachtig om je heen kijken.'

Tot hier de Westerse benadering van 'flow'. Uitermate boeiend is om deze flow-ervaring te
vergelijken met de Oosterse spiritualiteit. Ik nodig u uit om boven-en onderstaande teksten met
elkaar te vergelijken. Wie aandachtig leest zal de verbinding tussen ons Westers denken en het
Oosters denken wel begrijpen. Wat bij ons flow noemt, wordt in het Taoïsme Woe Wei genoemd.

'Woe Wei betekent letterlijk: zonder doen, veroorzaken of maken. Praktisch betekent dit:
handelen zonder bemoeizuchtige, strijdlustige of egocentrische inspanning.
Wanneer we immers leren werken met onze eigen Innerlijke Aard en met de natuurwetten die
rondom ons werkzaam zijn, bereiken we het niveau van Woe Wei.
Dan werken we in harmonie met de natuurlijke orde der dingen en handelen volgens het
principe van de minimale inspanning, de minste moeite.
Aangezien de natuur dat principe volgt, maakt zij geen fouten. Fouten worden gemaakt – of
ingebeeld – door de mens, het schepsel met het overbelaste Brein dat zich afscheidt van het
weefsel van de ondersteunende natuurwetten doordat hij zich overal mee bemoeit en altijd
zoveel moeite doet.

Als je werkt vanuit Woe Wei doe je ronde dekseltjes op ronde doosjes en vierkante dekseltjes
op vierkante doosjes. Geen spanningen, geen strijd.
Wie werkt vanuit ik-gerichte Begeerte probeert met alle geweld ronde dekseltjes op vierkante
doosjes en vierkante dekseltjes op ronde doosjes te laten passen. De Schrandere Jongen
probeert een slimmere manier te bedenken om dekseltjes te laten passen waar ze niet
thuishoren. De man van Kennis probeert uit te vissen waarom ronde dekseltjes op ronde en niet
op vierkante doosjes passen.

Wie handelt vanuit Woe Wei probeert niet. Hij denkt er niet over na. Hij doet het gewoon. En
wanneer hij het doet, lijkt hij eigenlijk niet zoveel te doen van 't een of ander. Maar de Dingen
Worden Gedaan. Dingen gebeuren gewoon op de juiste manier, op het juiste ogenblik als je in
harmonie bent met de Manier Waarop Dingen Gebeuren.'
In het volgende spiritueeltje verdiepen we ons over de flow of woe wei in het leven van de
gebruikers.

Bronnen: "Ons Recht" mei 2010 pag.13 – Saskia De Bondt, "Tao van Poeh" pag.77-85 Benjamin Hoff,
"Flow – De natuur als remedie tegen stress" Michel Beankens, Wikipedia.

Rik

 

Wil je de spirueeltjes van de voorbije maanden lezen, klik op de desbetreffende maanden en geniet ervan !

- spiritueeltje januari 2011 (omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 1)
- spiritueeltje juni 2010
(omtrent dankbaarheid)
- spiritueeltje mei 2010
(gemeenschapsvorming op natuurlijke wijze)
- spiritueeltje april 2010 (dienstverlening in andere culturen)
- spiritueeltje februari 2010
(autisme)
- spiritueeltje januari 2010
(video verbondenheid)
- spiritueeltje december 2009
(teveel is minder dan genoeg)
- spiritueeltje november 2009
(competenties)
- spiritueeltje oktober 2009
(deugd en menslievendheid)
- spiritueeltje september 2009
(sterven en leven)
- spiritueeltje juni 2009
(spiritualiteit)
- spiritueeltje mei 2009
(geluk)
- spiritueeltje april 2009
(stilte)