SPIRITUEELTJE MAART 2011


Omtrent ‘toeval dat geen toeval is, over flow, over woe wei…’


Deel 3 en slot


Hoe kunnen we als begeleider een positieve flow bij gebruikers bewerkstelligen?
Onlangs waren we met ons gezin op weekend in een molen die omgebouwd was tot vakantiewoning.  Bij ondergaande zon zat ik ’s avonds in de aanpalende veranda van de molen en bladerde in wat  tijdschriften  die er lagen.  En toeval of niet, ik het maandblad ‘Goed Gevoel’ van november 2005 stond er een uitgebreid artikel over ‘breng meer flow in je leven’.

Hierbij de kern van dit artikel als inleiding van dit spiritueeltje.  Je kan het ook als een samenvatting zien van de twee voorgaande spiritueeltjes.

'Flow is een vorm van geluk. Het verschil met andere gelukstoestanden is dat bij flow het bewustzijn van geluk ontbreekt. Pas achteraf besef je dat je lekker bezig bent geweest en voel je je trots en voldaan.
Flow is een bewustzijnstoestand die optreedt als je zo opgaat in je bezigheid dat je alles vergeet. Je vergeet de tijd, je vergeet dat je honger hebt of naar de wc moet, en je maakt je geen zorgen of je het wel goed doet. Flow kun je beleven in je hobby’s, sporten, maar ook in je werk. Je kunt zelfs flow ervaren in bezigheden die je liever niet doet, zoals de wc schoonmaken.'

Vraag is nu hoe we als begeleider een flow-gevoel kunnen bewerkstelligen bij de gebruikers. Ons vertrekpunt is immers de opdrachtverklaring waarin staat dat we (o.a.) via wonen/en of aangepaste  dagbesteding welzijn en geluk bewerkstelligen bij de gebruikers.

Aan de hand van twee stellingen en bijkomende vragen probeer ik hier een discussieplatform te creëren omtrent  een flowconcept  waarin de gebruikers zich gelukkig (zouden kunnen) voelen.


Stelling 1:
‘Vraag is of dieren gelukkig zijn? Antwoord: Ja, want zij weten niet. Als je immers de natuur
overstijgt doordat je kunt denken, beginnen de zorgen’.
(Prof. Ulrich Libbrecht)

Vragen : 
Staat een gebruiker dichter bij de natuurlijke geborgenheid dan wij?
(lage emotionele ontwikkelingsleeftijd en beperkte cognitieve vaardigheden)

  • Indien ja, zijn personen met een ernstige mentale beperking dan gelukkig omdat ze relatief ‘onwetend’ zijn over de hen omringende wereld? Maken we hen dan niet ongelukkig door ze zichzelf te laten overstijgen? (de slinger die doorslaat bij de visie van het  emancipatorisch denken)
  • Indien nee, hoe kunnen ze de evoluerende snelheid en drukte van de hen omringende wereld verwerken? (denken we maar aan het feit er jaar na jaar een toename is van mensen die antidepressiva nemen)

Stelling 2: ‘Mijn stelling is dat overtuigd onthecht leven het geluk en welzijn van (minder)-valide mensen bevordert’. (Bing A. Bossaert)
Vragen:
Wat is onthechting bij gebruikers? En als ze een mentale beperking hebben hoe kunnen
ze dan overtuigd (=bewust ermee bezig zijn) onthechten?

  • In een consumatieve maatschappij  zijn mensen met mentale beperking gemakkelijk beïnvloedbaar om te consumeren. Bestaat onze taak erin om hen hierin te beperken of is deze consumatieve bron net een bron van flow voor de gebruikers? (vb1:  de gebruiker ’s middags naar zijn geliefde tv-filmpjes laten kijken ipv de structuur van ateliers te laten volgen.  Vb2: een gebruiker verschillende ateliers laten doen ipv hem/haar voortdurend hetzelfde licht industrieel werk te laten verrichten)

Omwille van deontogische redenen kan er hier uiteraard niet ingegaan worden op individuele situaties van gebruikers. Maar deze twee stellingen en bijkomende vragen (die uiteraard niet limitatief zijn) lijken mij perfecte uitgangspunten om in teamverband tot discussie te komen en een visie te vormen hoe geluk en welzijn van gebruikers (misschien) best bereikt kunnen worden.

Rik

Bronnen: ‘Een glimlach uit het Oosten’ pag. 30 Ulrich Libbrecht ; ‘Leven en Dienstverlenen’ omslagpagina Bing A. Bossaert

Wil je de spirueeltjes van de voorbije maanden lezen, klik op de desbetreffende maanden en geniet ervan !

- spiritueeltje februari 2011 (omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 2)
- spiritueeltje januari 2011 (omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 1)
- spiritueeltje juni 2010
(omtrent dankbaarheid)
- spiritueeltje mei 2010
(gemeenschapsvorming op natuurlijke wijze)
- spiritueeltje april 2010 (dienstverlening in andere culturen)
- spiritueeltje februari 2010
(autisme)
- spiritueeltje januari 2010
(video verbondenheid)
- spiritueeltje december 2009
(teveel is minder dan genoeg)
- spiritueeltje november 2009
(competenties)
- spiritueeltje oktober 2009
(deugd en menslievendheid)
- spiritueeltje september 2009
(sterven en leven)
- spiritueeltje juni 2009
(spiritualiteit)
- spiritueeltje mei 2009
(geluk)
- spiritueeltje april 2009
(stilte)