SPIRITUEELTJE MEI 2011


OMTRENT LIMIETEN EN NEDERIGHEID

Op vrijdag 21 april sprak Hannah van Quakebeke, priorin van Bethanië in Loppem, over ‘Nederigheid als realiteit in al haar volheid en de benedictijnse nederigheid als geweldloos handwapen voor het behoud van de mensheid’. Onmiskenbaar een vrij uitdagende titel. Ik daar dus naar toe als een klein kind die een geschenkje mocht ontvangen. Graag deel ik met jullie dit geschenkje. Het zijn fragmenten van een boeiende lezing die je heel rustig moet lezen…en herlezen, om de kern van haar sterke betoog ten gronde te begrijpen.

In haar lezing sprak de priorin van de nederigheid als een wonde die ons aangebracht wordt aan ons natuurlijk narcisme.
‘De ware nederigheid kijkt de realiteit recht in de ogen. Nederigheid is de realiteit in al haar volheid. Nederigheid heeft alles te maken met authenticiteit, met zijn wat men is. Niet meer, maar ook niet minder. Nederigheid brengt ons tot wat we werkelijk zijn – onze humus. Gans de nederigheid bestaat erin jezelf te leren kennen, en ernaar te handelen.
Daardoor heeft nederigheid alles te maken met het kennen van je mogelijkheden en grenzen. In die zin is nederigheid ook waarheid.


In hfdst. 72 van de Regel van Benedictus lezen we dat ‘de monniken elkaars lichamelijke en morele zwakheden wederzijds met het grootste geduld dienen te verdragen’. Belangrijk is dat er hierbij onmiddellijk aansluitend wordt  gezegd dat er veel aandacht dient besteed te worden aan de ‘limieten’, zowel aan de kant van de zieke(hulpvrager) als de hulpverlener.’

De priorin actualiseert haar betoog als ze het heeft ‘over het feit dat het steeds moeilijker wordt om de nederigheid te bereiken in een maatschappij waarbij limieten en grenzen voortdurend verlegd worden. In onze maatschappij is alles gericht op efficiëntie. Nederigheid is een vergeten weldaad geworden, vooruitgang en macht zijn allesoverheersende principes geworden. En zo deemstert het nuttigheidsgevoel langzaam weg in de vergetelhoek van het verouderingsproces.’


Mooi als je daarna een artikel leest van Leo Fijen in Kerk & Leven over ‘Alles begint en eindigt bij stilte.’ Hierin lees je hoe Hannah van Quakebeke haar limieten stelt.
Leo Fijen is 55. Hij studeerde geschiedenis, maar is vooral gekend voor televisiekijkend Vlaanderen met zijn reportages over de abdijen in Nederland en Vlaanderen.

In dit artikel stelt Bert Claerhout hem de vraag wat zijn zoektocht  naar tijd en stilte, naar drukte en hoe daaraan te ontsnappen, hem concreet heeft opgebracht.
‘Sommige adviezen heb ik goed in mijn oren geknoopt. Zuster Hannah, de priorin van het benedictessenklooster van Bethanië in Loppem, vertelde me bijvoorbeeld dat ze vroeger veel in de natuur bezig was en aan hardlopen deed, maar dat ze daar, sinds ze priorin is, niet meer toekomt. Tegelijk heeft ze afgerekend met het ideaal altijd voor iedereen beschikbaar te zijn. Daartoe heeft ze grenzen gesteld en ‘bewaakt’ ze sommige uren. Als ze geen stiltemomenten meer heeft, wordt ze ongeduldig en moe. Daarom kiest ze ervoor nu en dan helemaal niets te doen. Tijd verliezen om tijd te winnen, noemt ze dat. “Als we vluchten in het doen, vervreemden we ons van onszelf”, zei ze. “Daarom is niets doen zo belangrijk. We zijn niet wat we doen, onze diepste identiteit is ons zijn.


Als slot van dit spiritueeltje zouden we kunnen stellen dat competentiemanagement het valoriseren is van de kernkwaliteiten en talenten van een persoon, hierbij rekening houdend met de limieten van die persoon. Het mooie filmpje dat je hierbij vindt is onmiskenbaar een mooi voorbeeld van ‘yes, we can’. Een mooi verhaal…over limieten.

http://www.youtube.com/watch_popup?v=9xwCG0Ey2Mg

Rik

Bron: Kerk en Leven  27 april 2011 blz.8 Klapstoel
dank aan Els Vandenbussche voor het mooie filmpje over limieten

Wil je de spirueeltjes van de voorbije maanden lezen, klik op de desbetreffende maanden en geniet ervan !

- spiritueeltje april 2011 (omtrent sfeer of ... hoe geef je kleur aan je organisatie ?)
- spiritueeltje maart 2011 (omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 3 - slot)
- spiritueeltje februari 2011
(omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 2)
- spiritueeltje januari 2011 (omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 1)
- spiritueeltje juni 2010
(omtrent dankbaarheid)
- spiritueeltje mei 2010
(gemeenschapsvorming op natuurlijke wijze)
- spiritueeltje april 2010 (dienstverlening in andere culturen)
- spiritueeltje februari 2010
(autisme)
- spiritueeltje januari 2010
(video verbondenheid)
- spiritueeltje december 2009
(teveel is minder dan genoeg)
- spiritueeltje november 2009
(competenties)
- spiritueeltje oktober 2009
(deugd en menslievendheid)
- spiritueeltje september 2009
(sterven en leven)
- spiritueeltje juni 2009
(spiritualiteit)
- spiritueeltje mei 2009
(geluk)
- spiritueeltje april 2009
(stilte)