SPIRITUEELTJE DECEMBER 2011

OMTRENT ... positiever leren werken met de leegte

Het einde van de renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden van de abdij van Westvleteren is in zicht. Eind deze maand trekken de broeders in hun nieuwe kloosterpand.

Toen Mariënstede in 1985 zijn intrek nam in het huidige kasteel, waren er nog helemaal geen verbouwingen gebeurd. Van onder het afdak stapte je de monumentale inkomhal binnen (waar nu de winkel is) en zo kwam je in ‘het pand’ terecht. Dit pand was toen nog volkomen leeg. Je kon in deze ‘gang’ rondom de binnentuin stappen zonder ook maar één obstakel tegen te komen. Het gaf zowaar een rustig en zelfs ‘mystiek’ gevoel zoals je nu nog kunt ervaren als je op reis een abdij bezoekt.
Doorheen de jaren werd het pand van Mariënstede en de binnenkoer verbouwd om te voldoen aan de noden van de bewoners en het personeel die er dagelijks wonen en werken.
Dergelijk gebouw een volledige nieuwe bestemming geven is uiteraard geen evidentie.
Hoe goed de verbouwingen ook geleid worden, tenslotte wordt de lege ruimte volgestouwd met noodzakelijke infrastructuur en meubelen.

De filosoferende filosoof Benoît Standaert (Zevenkerken Loppem) getuigt in een interview over het belang van een pand en binnentuin in een abdij, en hoe deze leegte belangrijk is in het leven van ieder.
Ten gronde moeten we positiever leren werken met de leegte. Het volgepropte is zeer ongunstig. De westerse mens waardeert amper het belang van de leegte, van niets doen. Hij neemt wel ontspanning maar is ook bang om niets te doen. De westerse mens heeft geen incubatietijd, geen tijd om te laten bezinken, geen latente periodes waarin iets verder broedt. Er is geen yin-yang verhouding rond inspanning en vrij zijn van gedachten.(…)
Eén voorbeeld: het midden van onze abdij is niet de kerk, niet de refter, niet de gemeenschapszaal, maar een leeg vierkant. Daar gebeurt niets. Ook niet de meditatie. Dat is een nulruimte, waar geen energie wordt verbruikt, ook geen energie wordt opgestoken.
Tussen twee activiteiten moet elke monnik erlangs. En dat breekt. Het schept stilte, denken aan niets, incubatie, verfrissing, verademing, zuurstof.”

De vraag dringt zich op in hoeverre dergelijke nulruimte welzijnsbevorderend zou zijn voor Mariënstede en iedereen die er vertoeft. Verantwoordelijken worden voortdurend bevraagd door personeel en gebruikers. Hebben zij nog voldoende ademruimte en latente periodes om beleidsbeslissingen te laten broeden? Welke zijn de zuurstofmomenten voor de gebruiker en begeleider? Uitdagende vragen om creatief over na te denken.

Je kunt de abdij van Westvleteren virtueel bezoeken via www.standaard.be/westvleteren.
De nulruimte vind je terug als je oriëntatie oosten klikt. Op de onderste oranje bol bemerk je een groene zone, twee wandelwegen kruisen zich in het nulpunt van het vierkant.
Bijzonder is ook de bovenste oranje bol. Hier zie je een foto van de pelgrimskapel.
In deze kapel hebben de natuurelementen vrij spel. De vloer is van aangestampte aarde. Bladeren dwarrelen er binnen. Het is een ruimte die gestemd is als een muziekinstrument. Harmonie dus.

Het slotwoord laat ik aan Bob Van Reeth (68) die als architect de bouwwerken van Westvleteren onder zijn hoede nam :
De nieuwbouw was een oefening in weglaten. Omdat ik steeds vaker naar verinnerlijking en eenvoud neig, was hier de gom belangrijker dan het potlood.”

Bronnen: Interview met Benoît Standaert - De Bond 24 december 1993 , ‘Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit hetzelfde leven’ Geert Van der Speeten – artikel uit de Standaard.

Rik

Wil je de spirueeltjes van de voorbije maanden lezen, klik op de desbetreffende maanden en geniet ervan !

- spiritueeltje november 2011 (omtrent poëzie)
- spiritueeltje juni 2011 (omtrent wandelen en de kracht van onthechting)
- spiritueeltje mei 2011 (omtrent limieten en nederigheid)
- spiritueeltje april 2011 (omtrent sfeer of ... hoe geef je kleur aan je organisatie ?)
- spiritueeltje maart 2011 (omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 3 - slot)
- spiritueeltje februari 2011
(omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 2)
- spiritueeltje januari 2011 (omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 1)
- spiritueeltje juni 2010
(omtrent dankbaarheid)
- spiritueeltje mei 2010
(gemeenschapsvorming op natuurlijke wijze)
- spiritueeltje april 2010 (dienstverlening in andere culturen)
- spiritueeltje februari 2010
(autisme)
- spiritueeltje januari 2010
(video verbondenheid)
- spiritueeltje december 2009
(teveel is minder dan genoeg)
- spiritueeltje november 2009
(competenties)
- spiritueeltje oktober 2009
(deugd en menslievendheid)
- spiritueeltje september 2009
(sterven en leven)
- spiritueeltje juni 2009
(spiritualiteit)
- spiritueeltje mei 2009
(geluk)
- spiritueeltje april 2009
(stilte)