SPIRITUEELTJE MAART 2013

Omtrent ... burgerlijke ongehoorzaamheid

Twee jaar geleden schreef Stéphane Hessel zijn verontwaardiging neer in ‘Indignez-vous’. Het boekje van nauwelijks 30 bladzijden werd meteen een hype. Tunesische jongeren hielden het tegen de borst tijdens de Arabische lente, de indignado’s ontleenden er hun naam aan en sindsdien reisde hij rond omdat hij wilde dat jongeren zich engageren. ‘Verontwaardiging volstaat immers niet’.

Hessel is onlangs gestorven op de begenadigde leeftijd van 96 jaar. Geboren tijdens de Eerste Wereldoorlog in Duitsland, als kind verhuist naar Frankrijk, verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog en ternauwernood het concentratiekamp van Büchenwald overleefd. In 1948 schrijft hij mee aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Zelf zegt hij : “Ik heb veel meegemaakt in mijn lange leven en dus heb ik een boodschap die het verdient om beluisterd te worden”.

In de tweede helft van de 20ste eeuw foetert hij tegen de almaar groter wordende kloof tussen arm en rijk, over de grove competitiestrijd en dictatuur van de financiële wereld, over het niet respecteren van fundamentele menselijke waarden, over de teloorgang van de sociale zekerheid die na de oorlog werd opgebouwd, over de ecologische ontreddering van de planeet, over de schabouwelijke behandeling van migranten, asielzoekers en mensen-zonder-papieren.
‘Indignez-vous!’ of ‘ Neem het niet, Wees Verontwaardigd’ is een pleidooi om via burgerlijke ongehoorzaamheid en/of geweldloos verzet actie te ondernemen tegen onrecht. Volgens Hessel voelt iedereen zich in een gemondialiseerde wereld in zijn klein hoekje gepakt door een machine waarvan we de werking niet begrijpen. Mensen neigen naar laisser aller & laisser passer, een onverschilligheid die hij als de grootste dreiging van de wereld ervaart.

In 1996 was er een studiedag in Mariënstede die toen reeds sterk aanleunde bij dit gedachtengoed. Prof. U. Libbrecht hield een pleidooi voor een warme maatschappij door o.a. een mondiaal model voor te stellen met de bedoeling wereldburgerlijk te denken met respect voor de uniciteit van elk mens.
Hij besloot zijn lezing met de in het geheugen gebrande woorden: “Een maatschappij draait niet op wetten en regels, maar op deugden…”.
Vrij geïnterpreteerd in onze sector zouden we kunnen stellen dat een centrum als Mariënstede niet functioneert op kwaliteitsprocedures of wetten, maar op het ijveren en zoeken naar de weg van het beoefenen van de deugdzaamheid.

Mariënstede is via de weg van de transitiegedachte (zie spiritueeltje mei ’12) eigenlijk bezig met zich niet alleen te verontwaardigen over maatschappelijke wantoestanden, maar vooral ook bezig met zich te engageren tot een rechtvaardiger maatschappij.
Een perfect voorbeeld van verontwaardiging en engagement in Mariënstede is ongetwijfeld om de vrij geworden plaats in de woondienst aan te bieden aan een gebruiker van het dagcentrum (die plaatselijke roots en noden heeft) i.p.v. de ministeriële urgentieprocedure te volgen.
Het getuigt van visie en moed om burgerlijk ongehoorzaam te zijn in functie van het volgen van de harmonieuse gang van zaken ofwel het volgen van de weg van geweldloosheid.
Het is m.i. een geëngageerde getuigenis van geweldloos verzet. Hiermee is ook geduid dat geweldloosheid geen passief gebeuren is maar wel een actief protest tegen een onmenselijke, gewelddadige, egoïstische wereld.
Nieuw is de boodschap van verzetstrijder Stéphane Hessel niet, maar wel waardig: “mensen, verenigt u en reageer opdat het zou veranderen!”

Bronnen: interview Stéphane Hessel – De Morgen Magazine 05.11.11, De Bond: En toch… 08.03.13,Leven en Dienstverlenen - Bing A. Bossaert

Rik

Wil je de spirueeltjes van de voorbije maanden lezen, klik op de desbetreffende maanden en geniet ervan !

- spiritueeltje december 2012 (omtrent flexibiliteit)
- spiritueeltje oktober 2012 (over demotie en remotie)
- spiritueeltje juni 2012 (over de vreugde van de onthechting en de vleugels van de verbeelding)
- spiritueeltje mei 2012 (transitie)
- spiritueeltje februari 2012 (een dagelijkse gedachte)
- spiritueeltje januari 2012 (een slotwoord bij het begin van een nieuw jaar)
- spiritueeltje december 2011 (omtrent positiever leren werken met de leegte)
- spiritueeltje november 2011 (omtrent poëzie)
- spiritueeltje juni 2011 (omtrent wandelen en de kracht van onthechting)
- spiritueeltje mei 2011 (omtrent limieten en nederigheid)
- spiritueeltje april 2011 (omtrent sfeer of ... hoe geef je kleur aan je organisatie ?)
- spiritueeltje maart 2011 (omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 3 - slot)
- spiritueeltje februari 2011
(omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 2)
- spiritueeltje januari 2011 (omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 1)
- spiritueeltje juni 2010
(omtrent dankbaarheid)
- spiritueeltje mei 2010
(gemeenschapsvorming op natuurlijke wijze)
- spiritueeltje april 2010 (dienstverlening in andere culturen)
- spiritueeltje februari 2010
(autisme)
- spiritueeltje januari 2010
(video verbondenheid)
- spiritueeltje december 2009
(teveel is minder dan genoeg)
- spiritueeltje november 2009
(competenties)
- spiritueeltje oktober 2009
(deugd en menslievendheid)
- spiritueeltje september 2009
(sterven en leven)
- spiritueeltje juni 2009
(spiritualiteit)
- spiritueeltje mei 2009
(geluk)
- spiritueeltje april 2009
(stilte)