SPIRITUEELTJE APRIL 2013

Omtrent ... ergernis

‘Indignez-vous!, neem het niet, wees verontwaardigd’ is de kern van het boekje van Stéphane Hessel dat oproept om actie te ondernemen tegen onrecht. Het was ook de kern van het spiritueeltje van april. Hierbij een reactie op het spiritueeltje waarbij nagedacht wordt over (één van) de bronnen van ‘ergernis’, of hoe en waarom iemand soms verontwaardigd wordt.

Een tijd geleden vroeg een collega mij: “Erger jij je ooit wel eens aan iets?” Ik kon hier niet direct een antwoord op geven. Ik vroeg me af waarom ze me die vraag stelde. Misschien vanuit ergernis omdat ik me niet vaak erger? Zou mijn collega ‘ergernis’ belangrijk vinden om tot actie te komen? Hoe ziet zij ergernis? Hoe sta ik hier tegenover? Brengt ergernis een mens tot positieve of negatieve dingen? Als ik me erger, waaraan is dat dan wel?

Zoekend naar antwoorden, noteerde ik daarna volgende bedenkingen: 
Er zijn zaken die me eerder een gevoel van ‘tristesse’ bezorgen dan dat ik me er aan erger. Bijvoorbeeld als er afval in de natuur gedumpt wordt of als autobestuurders voor iets kleins agressief worden of als leidinggevenden voor eigen gewin en belang kiezen boven het belang van de mensen waar ze verantwoordelijkheid voor dragen enzovoort. 

Ik vroeg me af: “Erger ik me soms aan mensen rond mij: mijn partner, collega’s op het werk, gebruikers, vrienden, familie?”
Ja, dat overkomt me en ik stel vast dat ik vlugger geërgerd ben als ik moe ben of onder stress sta of als mijn energie opgebruikt is.

Ergernis is een barometer die me zegt: “Het wordt tijd dat je je energiebatterij weer oplaadt.  De zorg voor jezelf is nu je voornaamste opdracht.”
In deze jachtige tijden, waar zoveel geëist wordt van iedereen, is het voor elk mens belangrijk om op zoek te gaan naar de eigen bron van energie. Aan welke bron kan jij je laven om weer op krachten te komen? Misschien door te wandelen, te lopen of te fietsen in de natuur of door te mediteren of door te genieten van een warm bad of door bij het vuur van de houtkachel te zitten of in de tuin te werken of te zingen of ….vul maar verder  in.

Een vriendin vertelde me eens over de periode toen zij als kind bij haar grootouders logeerde. “Er gebeurde daar toen iets speciaals” zei ze, “iets wat we thuis niet deden.” We werkten dagelijks met z’n allen op de boerderij tot op een gegeven moment grootvader of grootmoeder zei: “Kom, we gaan een beetje zitten. Dan gingen we in huis op een stoel zitten zonder iets te zeggen, zonder iets te doen. Ook als het al donker was werd het licht op zo’n moment niet aangestoken. We zaten daar samen in stilte. Gedachten stroomden dan door me heen. Ik vond het als kind een prettig gevoel.”
Ze kon nu nog steeds de kracht oproepen die dit bij haar teweeg bracht.

Ik stel vast: hoe ouder je wordt, hoe vlugger je je batterijen moet opgeladen. Toch komt stress en depressiviteit op steeds jongere leeftijd voor en daaraan gekoppeld ook vormen van geweld. Het zou goed zijn als ouders en opvoeders de jongeren terug rust kunnen bieden.
Door rust, stilte en leegte ga je trouwens meer bereiken door minder te doen.
Cicero zei: “In mijn ogen is iemand die nooit eens helemaal niks doet geen vrij mens.”

Ergernis kan je niet catalogeren als iets dat goed of slecht is. Ergernis overvalt je. Toch herinner ik me een spreuk van Bond zonder naam die zei: ‘Mens erger je niet’. Ergernis is niet mijn drijfveer om tot actie te komen. Bij mij gaat er soms een innerlijk alarm aan. Het gevoel: ‘hier klopt iets niet en ik moet mezelf inzetten om er iets aan te doen’ overvalt me dan. 

Enkel dagen later zag ik mijn collega terug. We spraken af om op een vrijdagmiddag onze boterhammen in het park van Mariënstede op te eten en nog eens van gedachten te wisselen omtrent ‘ergernis’.
De middag was te kort om alles gezegd te krijgen. Een goed gesprek, waarin je je niet ergert aan je gesprekspartner, laadt ook je batterijen op!

Bron: een geschreven verslag van Hilde Decoene van een boeiend gesprek tussen haar en een collega over ergernis

Rik

Wil je de spirueeltjes van de voorbije maanden lezen, klik op de desbetreffende maanden en geniet ervan !

- spiritueeltje maart 2013 (omtrent burgerlijke ongehoorzaamheid)
- spiritueeltje december 2012 (omtrent flexibiliteit)
- spiritueeltje oktober 2012 (over demotie en remotie)
- spiritueeltje juni 2012 (over de vreugde van de onthechting en de vleugels van de verbeelding)
- spiritueeltje mei 2012 (transitie)
- spiritueeltje februari 2012 (een dagelijkse gedachte)
- spiritueeltje januari 2012 (een slotwoord bij het begin van een nieuw jaar)
- spiritueeltje december 2011 (omtrent positiever leren werken met de leegte)
- spiritueeltje november 2011 (omtrent poëzie)
- spiritueeltje juni 2011 (omtrent wandelen en de kracht van onthechting)
- spiritueeltje mei 2011 (omtrent limieten en nederigheid)
- spiritueeltje april 2011 (omtrent sfeer of ... hoe geef je kleur aan je organisatie ?)
- spiritueeltje maart 2011 (omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 3 - slot)
- spiritueeltje februari 2011
(omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 2)
- spiritueeltje januari 2011 (omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 1)
- spiritueeltje juni 2010
(omtrent dankbaarheid)
- spiritueeltje mei 2010
(gemeenschapsvorming op natuurlijke wijze)
- spiritueeltje april 2010 (dienstverlening in andere culturen)
- spiritueeltje februari 2010
(autisme)
- spiritueeltje januari 2010
(video verbondenheid)
- spiritueeltje december 2009
(teveel is minder dan genoeg)
- spiritueeltje november 2009
(competenties)
- spiritueeltje oktober 2009
(deugd en menslievendheid)
- spiritueeltje september 2009
(sterven en leven)
- spiritueeltje juni 2009
(spiritualiteit)
- spiritueeltje mei 2009
(geluk)
- spiritueeltje april 2009
(stilte)