SPIRITUEELTJE JANUARI 2014

Omtrent ... tijd - deel 3 : het nieuwe werken, werken in kairotijd

In het vorige spiritueeltje werd ingegaan op het verschil tussen chronos en kairos. Chronos is de echte, objectief meetbare tijd: horloges, prikklokken, fabriekstijden. De kairos is de tijd die je voelt, de mysterieuze tijd.

Frank Van Massenhove, directeur-generaal van de Federale OverheidsDienst (fod) Sociale Zaken, schafte een aantal jaren geleden de prikklok af. Hij wilde de mensen autonomie geven om hun eigen werk en leven te organiseren. Zijn stelling is dat het niet belangrijk is waar en wanneer mensen werken. Zolang het resultaat er is. Vertrouwen is hierbij essentieel.
Het werk wordt intern verdeeld door de teams, zonder de chef erbij – die komt alleen tussenbeide als de resultaten niet gehaald worden. Van Massenhoves’ stelling is dan ook dat de werknemers  verantwoordelijkheid moeten krijgen over hun eigen tijdsregie. Zo hebben ze het gevoel dat ze vat hebben op hun professionele leven, ze werken in een kairosgeest.

De omslag is vrij drastisch: de mensen krijgen de vrijheid om te komen werken als ze geconcentreerd zijn. Jonge gasten die op zondagavond uit zijn geweest, werken nooit op maandagvoormiddag. Jonge moeders nooit op woensdagnamiddag. Uit onderzoek blijk dat de werknemers nu vermoedelijk een concentratiepeil van 5 à 6 uur per dag halen. De resultaten tonen aan dat er veel efficiënter wordt gewerkt dan in de chronostijd van de prikklok.
Van Massenhove: “Hoe weet je dat mensen werken als ze acht uur voor hun computer zitten? Ik ben een tevreden werknemer als een collega de dag start met een koffie en de krant, daarna een tweet de wereld instuurt over wat hij gelezen heeft en om 11 uur een schitterend dossier schrijft, om daarna nog met een collega te brainstormen in de bar om de hoek. Dit maakt me blijer dan wanneer dezelfde collega zijn 8 uur op bureau doorbrengt, waarvan hij de twee laatste wat verdwaasd achter zijn computer zit omdat hij moe is van naar het scherm te staren. Het gaat om de kwaliteit van werken, niet om de kwantiteit.”
Hij haalt hierbij een plastisch voorbeeld aan tussen het verschil van het vroeger werken volgens chronos (prikklok) en kairos (geconcentreerd bezig zijn doordat het boeiend is):
“Als ik vroeger uit mijn bureau kwam stoven alle mensen die met elkaar aan het praten waren weg, bang dat de baas zou denken dat ze hun tijd verspilden. Dat zie je hier nu niet meer, omdat ze net praten als ze hier zijn. Nochtans zijn we geen softe organisatie: wie zijn werk niet doet, vliegt buiten na twee negatieve evaluaties, vastbenoemd of niet.”

Het FOD wordt binnen België en over de grenzen heen als model beschouwd van het nieuwe werken. Kernidee is dat de werknemer zoveel mogelijk de regie van zijn eigen arbeidstijd in eigen handen kan nemen.

Natuurlijk (hoor ik iedereen luidop denken): Mariënstede en andere dienstverleningscentra zijn niet vergelijkbaar met een organisatie als het FOD waar 92% van het personeel thuis kan werken (68% doet dit trouwens daadwerkelijk).
Dit is ontegensprekelijk juist, in Mariënstede dient immers zo goed als iedereen op de werkvloer te staan om het geheel rond te krijgen. Toch zou het spijtig zijn om niet te putten uit de bron van mogelijke ideeën omtrent het nieuwe werken. Zoals eerder gesteld dient er een evenwicht te zijn tussen de chronos en de kairos. Momenteel werken we in vooral in chronos en het gevaar is niet denkbeeldig  dat  de kracht van werken in kairosgeest verloren gaat.
Mariënstede heeft zich reeds eerder geprofileerd als een centrum met een creatief probleemoplossend vermogen. Het lijkt me een uitdaging om de Mariënstedechronos te bezwangeren van de kairos. Moeilijk, maar niet onmogelijk om kleine stapjes hierin te nemen. Ongetwijfeld zou de vrucht hiervan een impact hebben op de tevredenheid en efficiëntie van de werknemers.

Bron:’ De revolutie van het nieuwe werken’ Femma – april 2013 / ‘Tijd is het nieuwe geld’ De Morgen – 18 augustus 2012

Rik

Wil je de spirueeltjes van de voorbije maanden lezen, klik op de desbetreffende maanden en geniet ervan !

- spiritueeltje december 2013 (omtrent tijd - deel 2 : kloktijd en innerlijke tijd)
- spiritueeltje november 2013 (omtrent tijd - deel 1 : tijd in de menselijke evolutie)
- spiritueeltje juni 2013 (omtrent ontroering en emoties)
- spiritueeltje april 2013 (omtrent ergernis)
- spiritueeltje maart 2013 (omtrent burgerlijke ongehoorzaamheid)
- spiritueeltje december 2012 (omtrent flexibiliteit)
- spiritueeltje oktober 2012 (over demotie en remotie)
- spiritueeltje juni 2012 (over de vreugde van de onthechting en de vleugels van de verbeelding)
- spiritueeltje mei 2012 (transitie)
- spiritueeltje februari 2012 (een dagelijkse gedachte)
- spiritueeltje januari 2012 (een slotwoord bij het begin van een nieuw jaar)
- spiritueeltje december 2011 (omtrent positiever leren werken met de leegte)
- spiritueeltje november 2011 (omtrent poëzie)
- spiritueeltje juni 2011 (omtrent wandelen en de kracht van onthechting)
- spiritueeltje mei 2011 (omtrent limieten en nederigheid)
- spiritueeltje april 2011 (omtrent sfeer of ... hoe geef je kleur aan je organisatie ?)
- spiritueeltje maart 2011 (omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 3 - slot)
- spiritueeltje februari 2011
(omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 2)
- spiritueeltje januari 2011 (omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 1)
- spiritueeltje juni 2010
(omtrent dankbaarheid)
- spiritueeltje mei 2010
(gemeenschapsvorming op natuurlijke wijze)
- spiritueeltje april 2010 (dienstverlening in andere culturen)
- spiritueeltje februari 2010
(autisme)
- spiritueeltje januari 2010
(video verbondenheid)
- spiritueeltje december 2009
(teveel is minder dan genoeg)
- spiritueeltje november 2009
(competenties)
- spiritueeltje oktober 2009
(deugd en menslievendheid)
- spiritueeltje september 2009
(sterven en leven)
- spiritueeltje juni 2009
(spiritualiteit)
- spiritueeltje mei 2009
(geluk)
- spiritueeltje april 2009
(stilte)