SPIRITUEELTJE FEBRUARI 2015

Omtrent ... de gele kornoelje

Een vrijdagmorgen. Twee paar grote en vier paar kleine voetsporen in de verse sneeuw.     We stappen met vier onthaalkindjes naar school om daarna onze wandeling verder te zetten naar de Bergelenput, een klein natuurdomein dat ingesnoerd zit tussen de autosnelwegen van Wevelgem, Gullegem en Moorsele.

Wat lichte miezerige regen maakt kleine sneeuwputjes. We begrijpen kleine Marie niet onmiddellijk als ze zegt: “kijk Gerda, een lampdouche”. Als we haar kleine kleuterwijsvinger volgen bemerken we de flinterdunne regen die gestaag voor de oranje lantaarnlamp diagonaal naar beneden komt. Kleuterfantasie die de ochtend kleurt. Enkele lampdouches verder is de schoolpoort en we vervolgen met zijn tweetjes onze vertrouwde wekelijkse route.

Van op de brug kijken we naar de stroom wagens die onophoudelijk van en naar beide horizonten van de snelweg rijden. Aan een verkeerswisselaar staan een hoop wagens stil met als middelpunt een blauw zwaailicht. De onvermijdelijke gedachte komt op waar al die verwarmde vierwielers naar toe rijden. Rijden ze naar een vergadering waar er gediscussieerd wordt over een nuttig maatschappelijk doel of rijden ze op zoek naar het geluk door zaken te doen?
We ademen condenswolkjes en voelen ons bevoorrecht om als niet gecomforteerde personen  het geluk te hebben niet in een verwarmde wagen te zitten om de zoveelste herhaling van het nieuwsbulletin te aanhoren.

We dalen de brug af en de terreur van het lawaai wordt gedempt tussen de hoge autosnelwegbermen.  Na de brug is er bijna direct de toegang tot de Bergelenput. We zijn alleen. Geen sporen van mensen, wel van een haas die nogal wat capriolen uithaalde. We gissen naar het waarom van zijn heen en weer rennen en besluiten eventuele andere wandelaars ook om de tuin te leiden. We verbreken ons rechtlijnig spoor door met zijn tweetjes enkele rondjes te stappen van ongeveer twee meter diameter. Daarna doen we een sprong en staan dicht bij elkaar om vroegtijdig Valentijn te eren.  Dit wordt  een mysterie voor de wandelaars die misschien na ons komen.

We vervolgen ons pad met aandacht voor enkele specifieke struiken en bomen. Het is uitkijken naar het prille ontluiken van de gele kornoelje. Verleden week was er niets van geel te zien, en nu, jawel, er is één knopje dat zich langzaam aan de wereld toont. Naar dit moment keken we reeds enkele weken nieuwsgierig uit, en telkens vertrokken we met de stellige overtuiging dat het misschien wel de volgende week zou zijn. Wie zal het wonder begrijpen  van het hoe en waarom dat mensen zo gelukkig kunnen zijn met de eerste opengaande knop van de gele kornoelje?

E. Spranger zegt: “Hoe gecompliceerder de mens is, hoe verder hij zich van het geluk verwijdert”.  Een filosofische stelling  waarbij we ons de vraag kunnen en zouden moeten stellen of de ongecompliceerde mens wel gebaat is met een steeds toenemende complexere wordende maatschappij en dienstverlening. Eenvoud is geen kenmerk meer van onze tijd, en vele mensen begrijpen zelfs de diepere betekenis van eenvoud niet meer. De vaststelling is er wel dat gelukkige mensen meestal ook eenvoudige mensen zijn. Zij vertalen hun geluk niet in nuttigheidstermen, geld of bezit, maar in wat voor deze wereld nutteloos lijkt: in diepe belevingen, het wijze woord van Chuang-tzu indachtig: “Alle mensen kennen het nut van het nuttige, maar ze kennen niet het nut van het nutteloze.”

Als we weggaan van de gele kornoelje laat de groene specht zich van dichtbij horen. Hij lacht met ons eenvoudig geluksgevoel.

Rik

Wil je de spirueeltjes van de voorbije maanden lezen, klik op de desbetreffende maanden en geniet ervan !

- spiritueeltje december 2014 (omtrent passie)
- spiritueeltje februari 2014
(omtrent tijd - deel 4 : het leven is een boeiende vorm van tijdverlies)
- spiritueeltje januari 2014 (omtrent tijd - deel 3 : het nieuwe werken, werken in kairostijd )
- spiritueeltje december 2013 (omtrent tijd - deel 2 : kloktijd en innerlijke tijd)
- spiritueeltje november 2013 (omtrent tijd - deel 1 : tijd in de menselijke evolutie)
- spiritueeltje juni 2013 (omtrent ontroering en emoties)
- spiritueeltje april 2013 (omtrent ergernis)
- spiritueeltje maart 2013 (omtrent burgerlijke ongehoorzaamheid)
- spiritueeltje december 2012 (omtrent flexibiliteit)
- spiritueeltje oktober 2012 (over demotie en remotie)
- spiritueeltje juni 2012 (over de vreugde van de onthechting en de vleugels van de verbeelding)
- spiritueeltje mei 2012 (transitie)
- spiritueeltje februari 2012 (een dagelijkse gedachte)
- spiritueeltje januari 2012 (een slotwoord bij het begin van een nieuw jaar)

- spiritueeltje december 2011 (omtrent positiever leren werken met de leegte)
- spiritueeltje november 2011 (omtrent poëzie)
- spiritueeltje juni 2011 (omtrent wandelen en de kracht van onthechting)
- spiritueeltje mei 2011 (omtrent limieten en nederigheid)
- spiritueeltje april 2011 (omtrent sfeer of ... hoe geef je kleur aan je organisatie ?)
- spiritueeltje maart 2011 (omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 3 - slot)
- spiritueeltje februari 2011
(omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 2)
- spiritueeltje januari 2011 (omtrent toeval dat geen toeval is, over flow, over Woe Wei,... deel 1)
- spiritueeltje juni 2010
(omtrent dankbaarheid)
- spiritueeltje mei 2010
(gemeenschapsvorming op natuurlijke wijze)
- spiritueeltje april 2010 (dienstverlening in andere culturen)
- spiritueeltje februari 2010
(autisme)
- spiritueeltje januari 2010
(video verbondenheid)
- spiritueeltje december 2009
(teveel is minder dan genoeg)
- spiritueeltje november 2009
(competenties)
- spiritueeltje oktober 2009
(deugd en menslievendheid)
- spiritueeltje september 2009
(sterven en leven)
- spiritueeltje juni 2009
(spiritualiteit)
- spiritueeltje mei 2009
(geluk)
- spiritueeltje april 2009
(stilte)