Omtrent ‘Teveel is minder dan genoeg’ (december 2009)

George Nelis is een trappistenwandelaar die bezig is met een trektocht door België van abdij naar abdij. Voorwaarde is wel dat het abdijen zijn die bier brouwen. Gelukkig zijn dat er heel wat.

In zijn ‘Tour des Trappistes’ (die hij nog bezig is) vertelt hij o.a.:

Tot nu toe heb ik in alle abdijen mogen verblijven, ze staan voor eenieder open. Mijn ervaringen zijn divers en zonder uitzondering positief. De dagen die ik in de abdijen heb doorgebracht hebben me meer inzicht gegeven, zowel in het gedachtengoed van de paters en broeders als in mijn eigen denken: naastenliefde, gastvrijheid en belangenloze dienstvaardigheid. Het is volgens mij zelfs zo dat dit gedachtengoed een bijdrage kan leveren in de heroverweging van de tot nu toe regelmatig gehanteerde korte termijnvisie en het teveel financieel gedreven streven. Teveel is minder dan genoeg.”

Met een knipoog naar het vorige spiritueeltje van Willem Vermandere en competenties schrijft An Candaele in het voorwoord van De Bond omtrent een overvloed aan woorden, beelden en informatie. Of anders gezegd ‘teveel is minder dan genoeg’

Geraakt zijn door iets of iemand, het is een grote drijfveer en smaakmaker in een mensenleven. Mijn zoon komt thuis en vertelt over een prof: “De manier waarop hij een tekst voorleest en dan zegt ‘schoon hé?’ het is een plezier.”

Zulke leerkrachten doen zoveel meer dan leerstof doorgeven, ze wijzen de weg naar iets waar je een beetje kan van leven. In de overvloed aan woorden, beelden, informatie en ontspanning die over ons uitgestort wordt, maken zo’n mensen het verschil.

Alles wordt op de duur zo inwisselbaar”, zegt Tom Van Dyck in de krant van afgelopen weekend. “Het moet alsmaar goedkoper en sneller, maar kwaliteit vraagt tijd. Tijd om een idee te ontwikkelen en te laten rijpen en om de juiste mens op de meest geschikte plaats in te zetten.”

Onthecht 2010 toegewenst.

Bronnen: ‘Op Weg – magazine voor wandelen en fietsen’ 6/2009 blz. 40, De Bond: voorwoord 4/12/2009

 

Wil je de spirueeltjes van de voorbije maanden lezen, klik op de desbetreffende maanden en geniet ervan!

- spiritueeltje november 2009 (competenties)
- spiritueeltje oktober 2009 (deugd en menslievendheid)
- spiritueeltje september 2009 (sterven en leven)
- spiritueeltje juni 2009(spiritualiteit)
- spiritueeltje mei 2009 (geluk)
- spiritueeltje april 2009(stilte)