Omtrent geluk (mei 2009)

Aan de universiteit van Harvard heeft men een onderzoek gedaan naar het geluk van de mensen. De vaststelling hierbij was opmerkelijk. Geluk bleek namelijk te vermeerderen evenredig met de toename van materie gedurende een beperkte periode. Op een bepaald moment echter, als de materie bleef toenemen, ging het geluk weer verminderen. Het bleek dus dat, als mensen voldoende geld hadden voor hun basisbehoeften (een dak boven het hoofd, kledij, voedsel, verwarming, veiligheid, sociaal contact) ze het gelukkigst waren. Als er echter steeds meer materie en overtollige luxe bijkwam, verloren ze hun gevoel van geluk opnieuw.

Bron: ‘Mariënstede, weg-wijzer’ Groeikans naar geluk en welzijn voor jou en de ander. Hilde Decoene

U. Libbrecht komt tot dezelfde conclusie…

In een oud wijs boekje heb ik de gezondste levensregel gelezen: de mens leeft niet alleen van brood. Een verstandige economie zorgt ervoor dat er brood op de plank is(…). We mogen zelfs stellen dat het echte geluk in de regel pas kan ontstaan als het bestaan voldoende gecomforteerd is. Het gevoel van geluk neemt toe naarmate men over meer geld en goederen beschikt. Maar dit proces is niet lineair(…). Maar als men eenmaal alles heeft wat men echt nodig heeft, kan men de vleugels spreiden en naar hogere waarden streven.
Toen wij in oorlogsomstandigheden moesten overleven stelden wij niet veel zinsvragen. De zin van het bestaan bestond erin een brood te vinden, een zak patatten of een paar schoenen, de zin van het bestaan was te blijven bestaan(…).
Maar alleen naïevelingen geloven dat het hier om een lineaire functie gaat, dit wil zeggen dat hoe meer comfort we hebben hoe gelukkiger we zijn. Op zeker ogenblik bereikt de curve haar maximum, we zijn boven op de berg. Van dan af kunnen we niet verder klimmen, we kunnen alleen maar dalen.
Wie te veel bezit, wordt de gevangene van zijn bezittingen en zijn levensgeluk valt ten prooi aan kommer en kwel: elke dag met piepogen en angstig hart in de krant loeren om te zien hoe het met de aandelen staat(…).
Wijze mensen weten wanneer ze boven op de berg zijn dwazen geven zich over aan economisme en rollen de berg van het geluk af.

Bron: Met dank aan het leven. p.30-31
Inleiding Comparatieve Filosofie IIIB. p.543

Eenmaal we ‘alles’ hebben, kunnen we dus kiezen welke weg we volgen. De cirkel is rond als we Bing A. Bossaert lezen. Hij schrijft in ‘Leven en Dienstverlenen’:
Mijn stelling is dat overtuigd geweldloos-onthecht(end) leven-in-eenheid, het welzijn van de (deel)valide mens bevordert”. Aldus …


Wil je het spirueeltje van vorige maand lezen, klik op de desbetreffende maanden en geniet ervan!

- spiritueeltje april 2009(stilte)