Omtrent ‘Deugd en Menslievendheid’ (oktober 2009)

Journaliste Annemie Struyf maakte samen met de fotografe Lieve Blancquaert het boek “Insjallah mevrouw. Over vrouwen in Afghanistan”. Hieruit volgend citaat:

Goed doen en niet omkijken: dat is voor mij de essentie. Ik geloof dat elk mens diep in zijn hart weet wat goed is en wat niet.
Een mens weet maar al te goed wat de belangrijkste waarden zijn. Misschien is er veel ballast rond dit aanvoelen gegroeid, en moet je opnieuw diep en eerlijk leren kijken. Dan nog kan je honderden bezwaren verzinnen om niet te moeten realiseren wat je eigenlijk zou willen. Zeggen dat iets niet kan omdat je ouders zus of zo waren, of omdat je hier en daar gekwetst werd, vind ik flauw.
Ik ga er van uit dat elk mens keuzes kan maken…
Ontevredenheid komt als je vele mogelijkheden had maar er niets van gebakken hebt. Waar je verantwoordelijkheid hebt, moet je ze opnemen.

Bron: De Standaard Online - met dank aan Pierette die me dit artikel doorgaf

 

Filosofe Patricia de Martelaere beaamt dat een mens maar al te goed weet wat de belangrijkste waarden zijn. Misschien iets moeilijker te begrijpen, maar zeker even het herlezen waard…
Het beminnen van mensen is het begin van het schaden van mensen. Menslievendheid en rechtschapenheid behoren immers wezenlijk tot de aangeboren natuur van de mens.
Lao Tse suggereert hier dat menslievendheid en rechtschapenheid – om kort te gaan: morele waarden – slechts tweederangs remedies zijn, wanneer een oorspronkelijke en vanzelfsprekende ‘zuiverheid’ verloren is gegaan. Vissen, die vrij en onbekommerd kunnen rondzwemmen in hun voedende levensstroom, hoeven zich helemaal niet bezig te houden met elkaar liefhebben en bijstaan – ze worden immers allemaal stuk voor stuk rijkelijk bijgestaan door de rivier waarin ze leven en kunnen elkaar rustig vergeten.
De toestand van mensen die zich te buiten gaan aan menslievendheid en daden van naastenliefde wordt hier vergeleken met die van vissen die zieltogend in een opgedroogde rivierbedding liggen en die proberen elkaar met hun speeksel nog wat vochtig te houden.
Maar Lao Tse gaat nog verder in zijn aanval op morele waarden: niet alleen leiden ze tot inspanningen die geheel misplaatst en inefficiënt zijn en zijn ze het gevolg van een toestand van verval en nood, ze dragen ook zelf bij tot een nog groter nood, en worden, in plaats van een redding, alleen maar een kwelling te meer.
Aldus Lao Tse: ‘Een mug of een horzel die je steekt, kan je de hele nacht wakker houden. En menslievendheid en rechtschapenheid die je opgedrongen worden, verstoren je hart en brengen grote schade teweeg.’
De Wijze die niet de minste intentie heeft om moreel te zijn blijkt een veel efficiëntere ‘hulpverlener’ te zijn dan de activist die aldoor hulp wil verlenen…
De zon schenkt leven aan alles op aarde, niet omdat zij die goedheid heeft, maar omdat ze de kracht bezit. Eigenlijk schenkt ze dus helemaal niets, maar de aarde ontvangt wel alles van haar…

Bron: Taoïsme “De weg om niet te volgen” pag. 112,113,118 – Patricia de Martelaere

 

 

Wil je de spirueeltjes van de voorbije maanden lezen, klik op de desbetreffende maanden en geniet ervan!

- spiritueeltje september 2009 (sterven en leven)
- spiritueeltje juni 2009(spiritualiteit)
- spiritueeltje mei 2009 (geluk)
- spiritueeltje april 2009(stilte)