Tag Archives: corona

Covid-19: maatregelen

Op basis van de huidige richtlijnen zullen wij bijkomende maatregelen treffen om de verspreiding van het Covid-19-virus te vertragen en virale besmettingen buiten onze voorziening te houden. In deze fase stellen we alles in het werk om de gezondheid van onze gebruikers voorop te stellen en alle activiteiten die daar niet rechtstreeks toe bijdragen, uit te stellen.
Daarom werden volgende maatregelen genomen voorlopig tot en met 19 april :

  • Er wordt geen bezoek meer toegelaten in Mariënstede (ook niet in de woondiensten), behoudens voor het personeel en andere structurele medewerkers die instaan voor de zorg en ondersteuning (stagiairs en externe paramadici (kiné en verpleegkundigen))
  • Bewoners die naar huis gaan worden niet meer toegelaten in Mariënstede voorlopig tot en met 19 april.
  • Aan onze vrijwilligers vragen wij om niet meer naar Mariënstede te komen voorlopig tot en met 19 april.
  • Leveranciers moeten hun levering achterlaten in de inkom van het kasteel.
  • Château Superette is gesloten voorlopig tot en met 19 april.
  • Superette Capellehof blijft open en wordt opengehouden door personeel van Mariënstede.

We volgen alle evoluties en richtlijnen op de voet, teneinde te vermijden en te vertragen dat bewoners in contact komen met mensen die besmet zijn en hopen op uw begrip voor de genomen maatregelen.

Hebt u vragen, dan kan u altijd terecht bij Dries Lernout (056/50 94 13 tijdens de kantooruren of via e-mail) of bij de verantwoordelijken van de dienst.