Giften

De overheid beloont je voor je gift !

Een warme gift … doe het ook in 2024

Mariënstede is een kleurrijk plekje van warmte en ontmoeting.

Om onze plannen vorm te kunnen geven doen we graag een beroep op jullie steun.
Doe een warme gift en werk mee aan de inclusieve samenleving.

Ook in 2024 beloont de overheid jou voor een gift aan Mariënstede via een korting op jouw personenbelasting. De giften zijn fiscaal aftrekbaar volgens de standaardpercentages die door de overheid zijn opgelegd.  Het belastingvoordeel voor giften vanaf €40 (op jaarbasis) bedraagt 45% van het geschonden bedrag. Dit betekent dat wanneer je een gift van 40 euro doet, het je uiteindelijk maar 22 euro kost. Een gift van 100 euro kost u zo slechts 55 euro.

Investeer in Mariënstede en doe vandaag nog een gift op rekeningnummer BE33 8334 6902 2346 met de mededeling ‘gift + uw rijksregisternummer”. Het rijksregisternummer is vanaf nu door de overheid verplicht door te geven. De gift wordt dan ook al automatisch ingevuld in de vereenvoudigde belastingaangifte door de overheid. Je ontvangt van ons een fiscaal attest begin 2025.

Heb je vragen omtrent giften, schenkingen, testamenten ten voordele van onze werking?
Meer informatie kan u verkrijgen bij Lieven Detavernier, directeur van Mariënstede, (lieven.detavernier(at)marienstede.be) of bij uw notaris.

Dank u wel

 

4