Giften

De overheid beloont je dit jaar extra voor je gift !

Een warme gift … doe het nog in 2020

Mariënstede is een kleurrijk plekje van warmte en ontmoeting.

De coronavirussen hebben ook de werking van Mariënstede binnenste buiten en onderste boven gekeerd. Achter onze steriele mondmaskers beleven we moedig ons stukje eenzaamheid samen met veel andere kwetsbare mensen. Onze warme knuffels sparen we op voor na de corona golf.
2020 werd een schraal jaar zonder film en zonder feesten en daardoor een jaar met minder inkomsten.

Ondertussen doet corona ons verlangen naar een nieuwe warmere toekomst.
Hoe gaan we in 2021 het nieuwe hoofdstuk van ons verbindend verhaal doen smaken?

We lichten alvast de sluier op met enkele hippe, hartverwarmende concrete projecten :
Beeld je eens in dat onze winkelbedienden met een aangepaste bakfiets een boodschappenronde doen voor oudere en/of eenzame mensen ?
Zie je het al voor je dat ons “crème de la crème”-team met hun prachtig versierde ijsmobiel ijsjes verkopen aan de schoolpoort of in ons kasteelpark?

Om deze plannen vorm te geven doen we graag een beroep op jullie steun.
Doe een warme gift en werk mee aan de inclusieve samenleving.

De overheid beloont jou voor een gift aan Mariënstede via een korting op jouw personenbelasting.
Als schenker geniet je van 45% teruggave op uw geschonken bedrag.
Een gift van 100 euro kost u zo slechts 55 euro.

Er is een wetsvoorstel ingediend om dat opnieuw op te trekken tot 60% zoals in het coronajaar 2020.
Iedere schenker in 2021 zou zo 60% teruggave ontvangen.

Investeer in Mariënstede en doe vandaag nog een gift op rekeningnummer BE33 8334 6902 2346 met de mededeling ‘gift”.
Je ontvangt van ons een fiscaal attest begin 2022.

Heb je vragen omtrent giften, schenkingen, testamenten ten voordele van onze werking?
Meer informatie kan u verkrijgen bij Lieven Detavernier, directeur van Mariënstede, (lieven.detavernier(at)marienstede.be) of bij uw notaris.

Dank u wel