Historiek

Historiek

In de jaren 1980 was het aanbod in de regio Kortrijk-Menen klein, voor volwassen personen met een beperking /handicap. De Christelijke mutualiteit Kortrijk en de VZW Dominiek Savio Instituut Gits bundelden hun krachten samen en zo werd in 1985 de vzw Mariënstede opgericht. In mei 1985 verhuisden 12 personen van het Dominiek Savio Instituut naar Mariënstede om er te wonen in het kasteel. In november van hetzelfde jaar startten vier personen in het kasteel binnen de atelierwerking. Beide diensten kenden een langzame groei tot er in 1990 een volledige bezetting kwam van tehuis werkenden (25) en dagcentrum (15).  Tot 1990 werd de financiële, sociale en administratieve begeleiding waargenomen door het Dominiek Savio Instituut. Vanaf 1991 is VZW Mariënstede een autonome vzw met een eigen directeur, sociale dienst en administratie.  In september 1991 werd gestart met een kleine woondienst voor een zestal personen met een grotere ondersteuningsvraag. (erkenning tehuis-niet-werkenden). Door de groeiende wachtlijst werden in 1995 nog twee mensen opgenomen.  In februari 1999 verhuisden een 25-tal mensen naar de nieuwe huizen (tehuis voor werkenden) en kon het kasteel uiteindelijk een woongroep voorzien voor een 20-tal mensen (tehuis-niet-werkenden). In 2002 werd nog één plaats tehuis-niet-werkenden toegekend (21) en het dagcentrum ging in 2003 naar 16 en in 2005 naar 17 plaatsen.

In 2003 kregen we van de overheid de erkenning om voor 5 mensen Beschermd Wonen op te starten. Geen residentiële ondersteuning, maar mobiele begeleiding aan huis bij mensen die zelfstandig wonen.

In 2010 kreeg Mariënstede tijdelijke subsidies voor de opstart van een experimenteel project zorgvernieuwing. Het project kaderde in het beleidsplan ‘Perspectief 2020’ van welzijnsminister Jo Vandeurzen. Het doel was 4 mensen zelfstandig te laten wonen, met een minimum aan professionele middelen en zoveel mogelijk ondersteund door familie, vrienden, buren, vrijwilligers en reguliere diensten. Door het vormen van een steungroep rond de persoon met een beperking, staat de persoon zelf en zijn netwerk sterker om een toekomstplan te maken en de ondersteuning zelf te organiseren.

In 2014 besloten de dienst Beschermd Wonen en het project Bruggensteun samen te smelten tot 1 mobiele dienst ‘Bruggensteun’. Ondertussen worden meer dan 20 mensen en hun netwerk door deze dienst ondersteund.

In 2015 kregen we van Minister Jo Vandeurzen de rol van ambassadeur Community Building in de provincie West-Vlaanderen. Vanuit onze praktijkvoorbeelden inspireren we andere organisaties om mee te werken aan een “inclusieve samenleving”. 

Zelf startten we in 2017 Chateau Superette, de andere buurtwinkel met tijd voor U.  Daarnaast kregen we vanaf 2016 jaarlijks een 10-tal bedrijven /organisaties op bezoek in het kader van teambuilding – teamwork@marienstede. 

Najaar 2019 starten we in ’t Huys van Cyriel de dorpsbioscoop en in de naburige gemeente Rollegem-Kapelle een 2de buurtwinkel.

Vandaag:

  • 101 personen met een beperking
  • 74 personeelsleden
  • 132 vrijwilligers
  • 3770 dorpsbewoners

4075 mensen op weg naar een inclusieve samenleving