Legaten

Duolegaat

Hoe geld anders rollen kan …
of hoe u tegelijkertijd uw eigen erfgenamen én Mariënstede kan bevoordelen

Een deel van uw vermogen aan een goed doel nalaten is een belangrijke beslissing en een prachtig gebaar. Hierbij is het duolegaat een interessante formule.

Een duolegaat is fiscaal interessant als U iets wilt nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen.  Met een duolegaat zijn er 2 begunstigden: een (ver)familielid of een ander persoon aan wie U een erfenis wilt schenken en een goed doel zoals Mariënstede vzw. Door het duolegaat is de erfgenaam vrijgesteld van successierechten.  Deze worden overgenomen door de vzw die een veel lager tarief betaalt. Zowel de erfgenaam als Mariënstede vzw hebben dus baat bij deze regeling. 

Meer informatie kan U verkrijgen bij Lieven Detavernier, directeur van Mariënstede, of vraag meer raad bij uw notaris.

Lieven Detavernier
lieven.detavernier@marienstede.be
056/50 94 13